Cadec 2015 Testautomation med dynamiska språk (tutorial)

Förberedande installation

Inför denna tutorial skall du göra följande förberedelser:

Verifiera därefter att din miljö är korrekt uppsatt, genom att göra följande (detta finns även med som Övning 0 i handouts):

  • Lokalisera enhetstestet cadec.GettingStarted i src/ test/groovy foldern

  • Kör enhetstestet genom att höger-klicka på det och välj Run As -> JUnit test (det skall misslyckas med felmeddelandet "Assertion Failed").

Du har nu en fungerande miljö, och är redo för tutorialen!

Överkurs: Ytterligare programvara för att kunna köra Web-tester i olika Web-läsare

Vi kommer använda ramverket Selenium för att köra tester av ett Web-gränssnitt. Default-uppsättningen i exempel-projektet är att dessa tester körs 'headless', dvs utan att en riktig web-läsare startas upp. För övningarna på kursen är detta tillräckligt. Om du vill kunna köra dessa tester i en riktig web-läsare, så måste du ha Web-läsaren och eventuell Selenium-drivare för den installerad.

Firefox

Firefox kräver ingen särskild Selenium-drivare. Firefox finns att ladda ner här: http://www.getfirefox.com/

Chrome

Chrome finns att ladda ner för OSX och Windows här: http://www.google.com/chrome/

Chrome kräver en egen Selenium-drivare, ChromeDriver. Den finns att ladda ner här: http://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html?path=2.13/

För både OSX och Windows krävs att ChromeDriver placeras i en folder som finns med i System-pathen (t.ex. /usr/bin eller /usr/local/bin på OSX, eller C:\Windows eller motsvarande på Windows).

Internet Explorer

Internet Explorer finns bara för Windows, där den är förinstallerad. Den kräver en egen Selenium-drivare, IEDriverServer, som finns att ladda ner här:  http://selenium-release.storage.googleapis.com/index.html?path=2.44/. Välj rätt version (32 eller 64 bitar) för din Windows-version. IEDriverServer skall placeras i en folder som finns med i System-pathen (C:\Windows eller motsvarande).